Cyclone Dust Collector

  • Cyclone Dust Collector

    Cyclone Dust Collector

    Ang cyclone dust collector ay isang device na gumagamit ng centrifugal force na nabuo ng umiikot na paggalaw ng dust-containing airflow upang paghiwalayin at bitag ang mga dust particle mula sa gas.